Web Camera: I 80 Little America (mm 69.7) - West
[I-80 Little America - West]

Web Camera: I 80 Little America (mm 69.7) - East
[I-80 Little America - East]

Web Camera: I 80 Little America (mm 69.7) - Road Surface
[I-80 Little America - Road Surface]