Web Camera: I 80 Telephone Canyon (mm 320.2) - West
[I 80 Telephone Canyon - West]

Web Camera: I 80 Telephone Canyon (mm 320.2) - East
[I 80 Telephone Canyon - East]

Web Camera: I 80 Telephone Canyon (mm 320.2) - Road Surface
[I 80 Telephone Canyon - Road Surface]