Web Camera: I 80 Continental Divide (mm 184.3) - West
[I-80 Continental Divide West]

Web Camera: I 80 Continental Divide (mm 184.3) - East
[I-80 Continental Divide East]

Web Camera: I 80 Continental Divide (mm 184.3) - Road Surface
[I-80 Continental Divide Road Surface]